λαπαροσκοπικη χειρουργικη

| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιστοσελίδα αυτή έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι επιστημονικά έγκυρες και βασίζονται στη δική μας εμπειρία και τη διεθνή βιβλιογραφία.  Όταν κριθεί αναγκαίο  το περιεχόμενο των σελίδων μας μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. 

Λαπαροσκοπική χειρουργική.

Λαπαροσκοπική χειρουργική είναι η τεχνολογικά εξελιγμένη χειρουργική που επιτρέπει τη διενέργεια πολύπλοκων επεμβάσεων χωρίς τομές με τη βοήθεια ειδικά σχεδιασμένων εργαλείων και video. Η λαπαροσκοπική χειρουργική ξεκίνησε με στόχο την ελαχιστοποίηση του χειρουργικού τραύματος και του μετεγχειρητικού πόνου. Κατά τη διάρκεια της εξελικτικής της πορείας, κατέστη εφικτό όχι μόνο να βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας στον ασθενή, αλλά και να γεννηθεί μιά εξ ολοκλήρου νέα ιατρική εξειδίκευση, αυτή της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής  (minimal invasive surgery). Δεν θα ήταν υπερβολή άν λέγαμε ότι η ανάπτυξη της λαπαροσκοπικής τεχνικής και της μικροεπεμβατικής χειρουργικής υπήρξε τόσο επαναστατική γιά την εποχή μας, όσο και η εφαρμογή της γενικής αναισθησίας τον προηγούμενο αιώνα. Με τη συνεχιζόμενη τεχνολογική εξέλιξη και την αυξανόμενη επιδεξιότητα και εξοικείωση τών χειρουργών, η λαπαροσκοπική χειρουργική θα μπορεί στο μέλλον να δίνει λύσεις ακόμα και στα πιό σύνθετα ιατρικά προβλήματα.

 

Πώς γίνονται οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις;

 

Στη λαπαροσκοπική χειρουργική χρησιμοποιούνται ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία που διαφέρουν από αυτά  της κλασσικής χειρουργικής. Τα λαπαροσκοπικά εργαλεία καθώς και η video-κάμερα που εξασφαλίζει την όραση, εισέρχονται στό σώμα του ασθενούς μέσα από ειδικά αυλοειδή όργανα εφοδιασμένα με αεροστεγή βαλβίδα που ονομάζονται trocars (παράπλευρη εικόνα). Στις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις για να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για εργασία, η κοιλιά γεμίζει με αέριο (CO2) ή χρησιμοποιούνται ειδικά μπαλόνια. Για να απωθηθούν τα ενδοκοιλιακά όργανα, χρησιμοποιούνται ειδικά άγκιστρα και απωθητήρες.

 

 

Εικόνες λαπαροσκοπικής γαστρεκτομής. Η επέμβαση γίνεται με ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία.

Πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

Ελάχιστο τραύμα και μετεγχειρητικός πόνος.
Η μικρότερη δυνατή μετεγχειρητική νοσηλεία.
Ελάχιστη απώλεια αίματος.
Αποφεύγονται οι ενδοκοιλιακές συμφίσεις και οι μετεγχειρητικές κήλες.
Ταχύτατη ανάρρωση και επάνοδος στην εργασία.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική έχει όμως και μερικά μειονεκτήματα. Τα κυριότερα είναι το υψηλό κόστος των υλικών και η ανάγκη μακρόχρονης εκπαίδευσης. Κάθε λαπαροσκοπική επέμβαση απαιτεί αθροιστική εμπειρία από ένα μεγάλο αριθμό περιστατικών (20-100 ανάλογα με την επέμβαση) προκειμένου να ξεπεραστούν οι επιπλοκές που εμφανίζονται στη φάση της εκμάθησης. Επίσης, σε μερικές περιπτώσεις η λαπαροσκοπική επέμβαση δεν είναι εφικτή. Οι συνηθέστεροι λόγοι είναι η ύπαρξη ενδοκοιλιακών συμφύσεων, η εκσεσημασμένη παχυσαρκία και οι ανατομικές παραλλαγές των οργάνων.

 

Design-Copyright (2006) skrekas.net  | Hosted by the WEBPOWER | Last update: September 2026