| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιστοσελίδα αυτή έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι επιστημονικά έγκυρες και βασίζονται στη δική μας εμπειρία και τη διεθνή βιβλιογραφία.  Όταν κριθεί αναγκαίο  το περιεχόμενο των σελίδων μας μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗ ΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗ (SLEEVE GASTRECTOMY - ΓΑΣΤΡΙΚΟ ΜΑΝΙΚΙ) ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΓΟΝΟΥ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ.

Γ. Σκρέκας, Δ. Λαπατσάνης, Β. Σταφυλά.

Δημοσιεύεται στο περιοδικό Obesity Surgery  (on Line first - April 2008)

Η κάθετη γαστρεκτομή είναι η νεότερη λαπαροσκοπική τεχνική γαστρικού περιορισμού για τη θεραπεία της νοσογόνου παχυσαρκίας. Με την αφαίρεση του γαστρικού θόλου και του σώματος ο στόμαχος παίρνει μορφή σωλήνα με σημαντικά μειωμένη χωρητικότητα. Το σπουδαιότερο πλεονέκτημα αυτής της επέμβασης είναι η η απουσία απώτερων επιπλοκών διότι δεν εμφυτεύονται ξένα υλικά στον οργανισμό. Η αποτελεσματικότητα της κάθετης γαστρεκτομής εξαρτάται από την χωρητικότητα του νεοστομάχου η οποία πρέπει να είναι μικρότερη των 100 ml. Παρουσιάζουμε τις λεπτομέρειες της τεχνικής μας και τα αποτελέσματα σε 93 ασθενείς, 65 γυναίκες και 28 άνδρες 19-69 ετών μέσου βάρους 139.12 + 24.03 (100-210) Kg που χειρουργήθηκαν σε διάστημα 24 μηνών.

Η επέμβαση έγινε σε όλες τις περιπτώσεις λαπαροσκοπικά χρησιμοποιώντας bougie 36 F. Σε 3 από τις περιπτώσεις έγινε ταυτόχρονη αφαίρεση γαστρικού δακτυλίου και μετατροπή σε sleeve ενώ σε 8 περιπτώσεις έγινε και χολοκυστεκτομή λόγω χολολιθίασης. Η μέση χωρητικότητα του αφαιρεθέντος γαστρικού παρασκευάσματος ήταν 940 + 120 ml ενώ η κατ΄εκτίμηση χωρητικότητα του νεοστομάχου ήταν < 100 ml. Ο μέσος χειρουργικός χρόνος ήταν 121.4 + 25.6 min και ο μέσος χρόνος νοσηλείας των ασθενών ήταν 4.35 ημέρες. Μετεγχειρητική διαφυγή από τη γαστρική συρραφή εμφάνισαν 3 ασθενείς από τους οποίους μόνο ένας χρειάσθηκε επανεπέμβαση). Στους ασθενείς μας δεν επιβλήθηκαν ιδιαίτεροι διαιτολογικοί περιορισμοί πέραν του πρώτου μηνός.

Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 12.51 + 4.15 (3-24) μήνες. Η συνολική μέση απώλεια βάρους ήταν 42.54 + 14.28 kg και η μέση εκατοστιαία απώλεια πλεονάζοντος βάρους 58.32 + 16.54%. Η μέση εκατοστιαία απώλεια πλεονάζοντος βάρους στους 12 μήνες έφθασε στο 67.21 + 12.57% και στους 24 μήνες στο 72.34 ± 10.32%. Δεν υπήρξε καμία απώτερη επιπλοκή. Όλοι οι ασθενείς ανέφεραν σημαντική βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης και δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της επέμβασης.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε οτι η λαπαροσκοπική sleeve γαστρεκτομή είναι ασφαλής και ιδιαίτερα αποτελεσματική επέμβαση. Προσφέρει εξαιρετική ποιότητα διαβίωσης και γίνεται άριστα ανεκτή από τους ασθενείς.

Δείτε τα στατιστικά δεδομένα των ασθενών.

Σχεδόν πλήρης παρασκευή του οπισθίου τοιχώματος του στομάχου. Σπλήνας, αριστερό σκέλος διαφράγ-ματος και οπίθια γαστρικά αγγεία.

Διαίρεση και συρραφή του στομάχου με χρήση Endo-GIA.

Ο νεοστόμαχος με το τέλος της επέμβασης. Η χωρητικότητά του είναι < 100 γρ.

Μετά από γαστρεκτομή sleeve το στομάχι παίρνει τη μορφή σωλήνα και η χωρητικότητά του μειώνεται κατά 80-90%.

 

 

Παρασκεύασμα εκταμέντος στομάχου χωρητικότητας 1200ml.

 

 

 

 

Design-Copyright (2006) Gomed Ltd | Hosted by the WEBPOWER | Last update: Απριλιος 2008