Στρωματικοί Όγκοι

Οι στρωματικοί όγκοι του πεπτικού συστήματος είναι σπάνιοι μεσεγχυματογενείς όγκοι που μπορούν να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε περιοχή του πεπτικού συστήματος. Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται ως GIST (Gastro-Intestinal Stromal Tumor) και εντοπιζονται κατα σειρά συχνότητας στο στόμαχο (50%), στο λεπτό έντερο (25%), στο παχύ έντερο (10%) και το υπόλοιπο 15% σε άλλες θέσεις όπως το ορθό, ο οισοφάγος και το μεσεντέριο. Οι στρωματικοί όγκοι αναπτύσσονται σιωπηλά για πολλά χρόνια και δίνουν συμπτώματα μόνο όταν λάβουν ικανές διαστάσεις. Τα συμπτώματα εξαρτώνται περισσότερο από το μέγεθος και τη θέση του όγκου. Συνήθως υπάρχουν δυσπεπτικά ενοχλήματα, αποφρακτικά φαινόμενα (ειλεός) ή αιμορραγία που θα προκαλέσει πτώση του αιματοκρίτη και μπορεί να απαιτήσει νοσηλεία και μεταγγίσεις.

Οι στρωματικοί όγκοι (GIST) είναι καλοήθεις όγκοι;

Υπάρχει ακόμη μια γενική ασάφεια σχετικά με τον καλοήθη ή κακοήθη χαρακτήρα των GIST. Παλαιότερα, πιστεύαμε ότι οι περισσότεροι στρωματικοί όγκοι είναι καλοήθεις και δεν δίνουν μεταστάσεις ούτε και υποτροπιάζουν εύκολα. Σήμερα με τη πρόοδο στην ανοσοϊστοχημεία και την καλύτερη κατανόηση των βιολογικών χαρακτηριστικών του όγκου, αυτή η αρχική θεώρηση έχει εν μέρει αλλάξει. Η πρόγνωση των GIST καθορίζεται από το μέγεθος του όγκου και τον αριθμό των μιτώσεων, χαρακτηριστικά που κατατάσσουν τους όγκους αυτούς απο κλινική άποψη σε πολύ χαμηλού κινδύνου, ενδιάμεσου κινδύνου και υψηλού κινδύνου.
Άν και υπάρχουν περιπτώσεις που οι στρωματικοί όγκοι μπορούν να γίνουν κακοήθεις (σαρκώματα), παρ’ όλα αυτά, πρέπει να τονιστεί ότι ένας στρωματικός όγκος του στομάχου δεν έχει καμμία σχέση με τον καρκίνο του στομάχου και φυσικά έχει πολύ καλύτερη πρόγνωση.

Θεραπεία των στρωματικών όγκων

Η θεραπεία των στρωματικών όγκων είναι οπωσδήποτε χειρουργική. Ο όγκος πρέπει να αφαιρείται σε υγιή όρια χωρίς να απαιτούνται τα εκτεταμένα χειρουργεία και η εκτέλεση λεμφαδενικού καθαρισμού που αφορούν τον καρκίνο του στομάχου. Η εξαίρεση των στρωματικών όγκων μπορεί να γίνει λαπαροσκοπικά με όφελος για τον ασθενή τη μικρή εγχειρητική τομή, την ταχύτερη ανάρρωση και τον ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο.

Για την λαπαροσκοπική αφαίρεση χρησιμοποιούμε 2 τεχνικές, την εξωγαστρική που μπορεί να είναι ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη και την διαγαστρική. Σύμφωνα με την εμπειρία μας, οι στρωματικοί όγκοι στο 95% των περιπτώσεων αφαιρούνται λαπαροσκοπικά.

Image