ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η αναθεώρηση του Ενιαίου Κλειστού Νοσηλείου (ΚΕΝ) από τον ΕΟΠΠΥ έχει μειώσει την κάλυψη ειδικών υλικών για όλες τις βαριατρικές επεμβάσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς που χειρουργούνται σε Δημόσια νοσοκομεία, μπορεί να πληρώσουν διαφορά κόστους μέχρι και 1000€ για τα αναλώσιμα υλικά της επέμβασης, μέσω Εφορίας.

Κόστος με κάλυψη ασφαλιστικού ταμείου (Public Insurance)

International prices & κόστος σε ιδιωτική βάση (χωρίς ταμείο)

Lap Gastric banding

4500
 • Germany=7500-12000€
 • France=6000-11000€
 • Belgium=6000-8000€
 • Spain=9800-12000€
 • Italy=7500-9900€
 • UK=9500-12500€

Lap Sleeve gastrectomy

6500
 • Germany=9500-12000€
 • Belgium=8400-10000€
 • Hungary=9000-11000€
 • Croatia=9000-11000€
 • Italy=9500-12900€
 • UK=11500-15500€

Lap gastric plication

3500
 • Belgium=6500€
 • France=7500€
 • Spain=7000€
 • Mexico=4800-6000€
 • Mexico=USA=12000-16000€

Lap gastric by-pass

9000
 • Germany=13500-15000€
 • France=13100-15000€
 • Belgium=9000-12000€
 • Spain=12500-15000€
 • Italy=12400-15500€
 • UK=13100-16000€
Το αναγραφόμενο κόστος είναι ενδεικτικό και αφορά νοσηλεία σε τρίκλινο θάλαμο. Ζητείστε πληροφορίες στο Τηλ: 210 7484 185-8
*Τα έξοδα ρυθμίσεων και παρακολούθησης ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται.