Λαπαροσκοπικός γαστρικός δακτύλιος

Λαπαροσκοπικός γαστρικός δακτύλιος. Η μοντέρνα εκδοχή του γαστρικού περιορισμού, χωρίς γαστρικές συρραφές. Νοσηλεία 24 ωρών. Έχει τη δυνατότητα ρύθμισης και θεωρητικά προσαρμόζεται στις ανάγκες του ασθενούς. Για να υπάρξει ικανοποιητικό αποτέλεσμα, απαιτεί συνεργασία και τακτική παρακολούθηση. Το κυριότερο μειονέκτημά της είναι οι συχνοί εμετοί.