Λαπαροσκοπική γαστρική πτύχωση

Η λαπαροσκοπική γαστρική πτύχωση είναι μια νέα τεχνική περιορισμού της χωρητικότητας του στομάχου για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Η επέμβαση μοιάζει απο άποψη φυσιολογίας αλλά και εξωτερικά με τη sleeve (γαστρικό μανίκι). Το στομάχι παίρνει μορφή σωλήνα χωρίς όμως να αφαιρεθεί κάποιο μέρος του, μόνο με πτύχωση του μείζονος τόξου με λίγες εξωτερικές (ορομυικές) ραφές. Με την τεχνική αυτή η χωρητικότητα και η διατασιμότητα του στομάχου περιορίζονται δραματικά και ο κορεσμός επέρχεται με μικρές ποσότητες τροφής.Δεν εμφυτεύονται ξένα υλικά. Η νοσηλεία είναι ελάχιστη και η διατροφή ελεύθερη χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συνεργασίας. Η λαπαροσκοπική γαστρική πτύχωση αποτελεί ίσως την ιδανικότερη λύση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σε νεαρούς ενήλικες και εφήβους.