Διαφυγές μετα απο sleeve. Τακτικές πρόληψης και αντιμετώπισης

ΑΦΟΡΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γεώργιος Σκρέκας, Δημήτριος Λαπατσάνης

Χειρουργική μονάδα παχυσαρκίας ΙΑΣΩ GENERAL & ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Η διαφυγή μετά από γαστρεκτομή sleeve, είναι η πιό επικίνδυνη επιπλοκή αυτής της βαριατρικής τεχνικής. Παρουσιάζουμε την εμπειρία μας από την αντιμετώπιση 5 περιστατικών με αυτή την επιπλοκή. Η διαφυγή εντοπιζόταν στην καρδιοοισοφαγική περιοχή σε 3 περιπτώσεις, στην κάθετη μοίρα του στομάχου σε 1 ενώ σε μία περίπτωση δεν κατέστη δυνατός ο ακτινολογικός εντοπισμός της.

Σε 4/5 περιπτώσεις η διαφυγή εκδηλώθηκε μετά την έξοδο από την κλινική και η διάγνωση ετέθη μεταξύ 9ης και 14ης μετεγχειρητικής ημέρας. Τα συμπτώματα ήταν πυρετός (5/5), εμετοί (3/5), πλευριτικό άλγος (3/5) και έξοδος αέρα από την παροχέτευση (2/5). Συλλογές εντοπίσθηκαν στον αριστερό πνεύμονα, τον ελάσσονα επιπλοϊκό θύλακο και τον αριστερό υποδιαφραγματικό χώρο. Σε 3 περιπτώσεις οι μεμονωμένες απλές παροχετεύσεις (penrose ή σωλήνας) του αριστερού υποδιαφραγματικού χώρου αποδείχθηκαν πρακτικά άχρηστες.

Σε ερευνητική λαπαροτομία υπεβλήθησαν 4 ασθενείς αλλά μόνο σε μια περίπτωση κατέστη δυνατός ο εντοπισμός της διαφυγής διεγχειρητικά. Οι συχνότεροι μικροβιακοί παράγοντες που απομονώθηκαν ήταν ο Enterococcus sp (3/4) και η Candida (2/4). Σε μία από τις 2 περιπτώσεις που προσήλθαν με εικόνα καθολικής περιτονίτιδας, απομονώθηκε μόνο Candida (μυκητιασική περιτονίτιδα).

Όλοι οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με παροχέτευση των συλλογών, αντιβίωση και χορήγηση παρεντερικής διατροφής. Ο μέσος χρόνος νοσηλείας των ασθενών μας ήταν 38 ημέρες και η έκβαση σε όλες τις περιπτώσεις καλή.

Συνοψίζοντας τη μέχρι τώρα εμπειρία μας, συμπεραίνουμε τα εξής:
Η έγκαιρη διάγνωση διαφυγής απαιτεί αυξημένο δείκτη υποψίας κατά τις πρώτες 2 εβδομάδες. Σε κάθε ύποπτη περίπτωση, η σίτιση πρέπει να διακόπτεται και να χορηγείται ενδοφλέβια αντιβιωτικό σχήμα που να καλύπτει τον εντερόκοκκο και την Candida. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίσαμε άλλο ένα περιστατικό πιθανής διαφυγής, χωρίς συμβάματα. Η γαστρική συρραφή στην καρδιοοισοφαγική τουλάχιστον μοίρα πρέπει να ενταφιάζεται επιμελώς. Η παροχέτευση του υποδιαφραγματικού χώρου αποτελεί πρόβλημα. Σήμερα χρησιμοποιούμε παροχετεύσεις κενού ή συνδυασμό σωλήνων-penrose για 14 τουλάχιστον μέρες.

Οι διαφυγές μετά από επέμβαση γαστρικού μανικιού δεν οφείλονται μόνο σε τεχνικά προβλήματα.

Σε 4/5 περιπτώσεις μας οι ασθενείς δεν συμμορφώθηκαν με τις μετεγχειρητικές διαιτητικές οδηγίες. Θεωρούμε λοιπόν σημαντικό να τονίζεται στους ασθενείς με έμφαση, η σπουδαιότητα της τήρησης των μετεγχειρητικών διαιτητικών οδηγιών.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Οι 4/5 ασθενείς με διαφυγές δεν συμμορφώθηκαν με τις μετεγχειρητικές διατροφικές οδηγίες!!!